Úvodní strana

Cílem útulku není jen poskytovat dočasný azyl starým, nechtěným nebo týraným koním, ale také zlepšování a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi lidmi a zvířaty, zlepšování příslušných právních norem, získávání nových členů a spolupracovníků a osvětová činnost mezi veřejností. Rozšiřování informací mezi lidmi o kladném vztahu ke zvířatům a vzájemných přátelských vztazích. Více>>

Náhodný sponzor:

Díky firmě Alset manželů Štíbrových jsme mohli některé koně vykoupit ze špatných podmínek u původních majitelů a zachránit jim tím zdraví a život. Také díky jejich finanční podpoře je možná léčba Maxe, který trpí rakovinou kůže a bez jejich pomoci bychom Maxe nemohli léčit, protože léčba je velice finančně nákladná. www.alset.czReklama:

Muzeum strašidel

Navštivte stránky plné různé havěti, bubáků a plašidel - to vše a ještě víc najdete v muzeu strašidel - www.muzeumstrasidel.cz


Poslední aktualita:

Nové webové stránky

https://s-o-s-zvireci-zivot.webnode.cz/

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.