Naše další aktivity do budoucna

Rádi bychom získali dostatečné finanční krytí na odkup koní přímo v Polsku
Chceme odkoupit koně určené na jatka od soukromníků případně od výkupce (vývozce na západ).

Chceme, aby koně přepravované přes naše území nebyli v přepravních prostorách déle než 4hodiny! Před každou i započatou přepravou minimálně 4 hodiny odpočinku na volném prostranství s krmením a vodou (myšleno ve výběhu).
V současné době se ale vozí koně z Polska a Litvy přes Slovensko, je to sice dál, ale na Slovensku se o to moc nezajímají ……..
Úřady při zjištění týrání koní tvrdí že nemají možnost koně nikam předat……
Přitom stačí zvednout telefon a domluvit se.

Každým rokem je z Polska vyvezeno asi 30 000 koní do Itálie na jatka. Hladoví, žízniví a vyděšení jedou až pět dní. Jejich cesta představuje jeden z nejkrutějších a nejméně kontrolovaných způsobů transportu živých zvířat.

Utrpení koní

Polsko je největším vývozcem koní na maso. 90% z nich je transportováno do Itálie, zbytek do Francie a Belgie. Koně podstupují velmi dlouhé cesty trvající až 95 hodin a vedoucí přes 6 zemí. Mezi nimi je taká Česká republika. Evropská organizace na ochranu zvířat monitorovaly tyto transporty a zdokumentovali neuvěřitelné utrpení koní a porušování mnoha předpisů. Koně jsou natlačeni těsně na sebe, jsou používány nevhodné a zastaralé kamiony, přestávky určené k napájení, krmení a odpočinku jsou buď naprosto ignorovány nebo hrubě podceňovány.

Některá zvířata stráví celou cestu bez odpočinku, vody a krmení. Řidičům je přikázáno koně nenapájet, protože konzumenti chtějí „nenasáklé maso“. Vědecké důkazy dokládají, že pouhých 24 hodin cesty při zajištění dobrých podmínek představuje i pro zdravého koně velký problém. Koně jsou navíc často nemocní nebo staří a podmínky rozhodně nejsou optimální. Mezi nejčastější zdravotní problémy, kterými koně na cestě trpí, patří zápal plic, plicní infekce, salmonela, zvýšená činnost srdce a žaludeční vředy. Mnoho koní během transportu ztratí rovnováhu a spadnou. Pak mohou jen stěží vstát a jsou tak pošlapáváni a zraňováni stojícími koňmi. Zkolabovaní koně jsou na zastávkách vytaženi z kamionu nebo jsou donucováni k tomu, aby se postavili na nohy. To zahrnuje kopání, bití či použití elektřiny. Na jatkách je s koňmi opět brutálně zacházeno. Velmi často nedochází k omráčení nebo je prováděno neprofesionálně. Někdy jsou také zvířata porážena před očima ostatních koní, tím je porušován polský zákon.

Cesta

Již na česko-polských hranicích v Českém Těšíně jsou koně v žalostném stavu, nemocní, zranění, v šoku a stresu. Z České republiky jsou koně vezeni přes Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Tato velmi dlouhá cesta je vybrána ve snaze vyhnout se rakouským hranicím, kde byly zavedeny přísné kontroly znemožňující průjezd takto týraných koní. Po dosažení slovinsko-italských hranic je většina koní v naprostém vyčerpání, někteří jsou již mrtví. Na mnoho z nich ještě čeká dlouhá cesta na jih či trajektem na Sardinii.

Odkud koně pocházejí?

Většina koní je prodávána drobnými zemědělci, pro které přestali být koně lukrativní – kvůli stáří nebo nemoci. Někteří koně jsou závodní a malá část se chová speciálně na maso.

Proč?

Italští konzumenti požadují čerstvé koňská maso, polští koně jsou relativně levní a polské zákony není těžké obcházet. Nenasytná poptávka Italů má devastující účinky na celoevropskou populaci koní. Jen v Polsku se díky obchodu s koňským masem zredukoval počet koní z milionu na současných 500 000.

Zákon

Při dodržování platných polských zákonů by mohl být tento obchod okamžitě ukončen. Tyto zákony jsou ale naprosto ignorovány. To potvrzuje i Nejvyšší kontrolní úřad Polska, který taká přiznává, že potvrzení o způsobilosti koní k přepravě jsou u velké části přepravců falšovány a při transportech často dochází k porušování práv zvířat. Polská vláda ale transporty nadále toleruje, protože jsou významným zdrojem peněz do státní pokladny.

Doufáme, že společně s vámi se nám podaří tyto kruté transporty zastavit.
Děkujeme za jakoukoli pomoc!

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.