Týrání v útulku Regálie

25. 1. 2008

Dnes si povíme o nedávném nepěkném případu týrání přímo v koňském útulku. mnozí z Vás o tomto případu viděli reportáž na televizi Nova, další bude vysílána 30.1.08 v pořadu Chcete mě na ČT1 a 24.1.na Primě v pořadu Krimi report. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Kontroly adoptovaných pejsků

13. 4. 2007

Kontroly v nových rodinách adoptovaných pejsků jsou důležitou součástí práce v útulku. Bohužel až do nedávné doby zde nebyl nikdo konkrétně vyhrazený na tuto činnost, takže kontroly prováděli dobrovolníci ve svém volném čase. Z toho důvodu nebyla této činnost věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila. To se změnilo zhruba před 2 měsíci. Nastoupila jsem do útulku a náplní mé práce se staly právě kontroly adoptovaných pejsků a řešení případů týrání zvířat, ale o tom jindy. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Dopis č.3

5. 1. 2007

Dobrý den,

píšu z důvodů, které se u nás staly a myslím si , že nechat to jen tak není normální. Chodím ke koním celý svůj život s mou kamarádkou. Já chodím k jednomu majiteli a ona k jinému, ale jezdíme spolu na vyjížďky. Mé kamarádce , její kobyle se narodilo hříbě. Kamarádka si ho vychovala, a to hříbě, kobylka,byla zvyklá jen na ní. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Dopis č.2

5. 1. 2007

Dobrý den

Jmenuji se Eva. Koně jsou mou láskou už od útlého dětství. Zdědila jsem to po dědečkovi, ještě jsem neuměla ani chodit,když mě poprvé posadil na koně. Sám choval doma čtyři.Dokonce vyměnil traktor za koníčka. Po jeho smrti mi rodiče koupili Shetládského poníka.Byla to kobylka barva tmavohnědý vraník a jmenovala se Klára. Když jsme si pro ni jeli moc jsem se na ni těšila, ale ještě jsem ji před tím nikdy neviděla. Když jsme dojeli na místo jejího bydliště zůstala jsem bez dechu stát.Měřila asi 120 kVh a její stání neměřilo víc než 150cm. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Dopis č.1

20. 12. 2006

Předem vás moc zdravím,

jmenuji se Jana xy, je mi 26 let a jsem z Klatov. Nevím kde začít, ale věřte mi to co vám nyní chci popsat je dle mého vlastního názoru případ právě pro vás, protože já v tom nemohu nic víc udělat jen to že kontaktuji právě někoho, kdo se zabývá ochranou a svobodou zvířat. Možná že o agroturistické jízdárně ve Vrabcově jste již slyšeli ale můj vlastní příběh určitě ne.Před 2 lety mi bylo nabídnuto majitelem turistické jízdárny ve Vrabcově u Sušice p.ing.P.Kocurem ježdění plnokrevného arabského hřebce Umejna, kterého jsem měla připravit na dostih,aby mohl být uznán plemeníkem. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Nové poznatky o dětech a psech

11. 12. 2006

Zlí jazykové nazývají soužití dětí a psů „psí“chologií. Zájem o ně povzbudila canisterapie -léčba pomocí psů. Tato forma pomoci zvířete člověku je dnes považována za legitimní součást psychoterapie. Nesporné je, že pes podněcuje psychický vývoj dítěte, směruje jej optimálním směrem a zbavuje dítko řady strachů a obav. Děti, které vlastní psa, jsou méně úzkostlivé, lépe navazují sociální kontakty s lidmi a bývají i optimističtjší než děti bez psa. Nabízí se i vysvětlení – děti se díky psovi „otrkají“, naučí se prosazovat. Zžejmě je tu ještě jeden důvod – dítě se v hierarchie své „smečky“, rodiny, posouvá díky psovi výš. V rodině není na posledním místě tzv. sociálního řetězce. Mezi svými vrstevníky je pro zmíněné vlastnictví zvířete obdivováno, což zlepšuje jeho sociální postavení. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Během ke psí radosti

1. 12. 2006

Až pojedete toto nebo příští léto na dovolenou, a ať už z jakýchkoliv důvodů zůstanete ve své rodné zemi, určitě zavítáte do naší stověžaté matičky Prahy. I když tento problém se vlastně netýká jen našeho hlavního města, ale i každého jiného.A až se pustíte do pozorování života kolem sebe, bude se vám zdát, že na každého homo českého připadají dva pejsci nejrůznějších ras, barev a velikostí. I v tomto odvětví kráčíme směle nejen do Evropy ale do celého světa. A tak si klidně přiznejme, že v našem životě tvoří psí mazlíčkové zvláštní kapitolu. A to je fakt, který mnohdy neočekávaně zasahuje do života všech vrstev obyvatel, bez rozdílu na sociální postavení, víru či politickou příslušnost. Nejvíce však může zasáhnou prostého turistu. S hlavou zakloněnou do nebe, aby dohlédl do nebe směřujících historických monumentů, nebo s novinami rozevřenými před nosem lačnícím po nových zprávách, prochází se člověk po ulicích, chodnících a schodištích. Avšak dříve nebo později je nucen sestoupit z oblak a zprávy z domova a ze světa odložit na později a držet se při zemi. Neboť pád, byť obrazný, může být nepříjemný. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Práva zvířete

1. 12. 2006

Základním předpisem upravujícím ochranu zvířat je Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zákon pochopitelně doznává řadu změn, ale základ je stále týž. Tímto základem je stanovení podmínek pro chovatele. Na tento zákon navazují další předpisy, které se snaží rozpracovat základní normy, které jsou tímto zákonem dány. Většinou to jsou vyhlášky konkrétních obcí, které upravují pohyb zvířat na jejich území a podobně. Ale v okamžiku, kdy se obec musí začít starat o pejska už něco není v pořádku. Především by si měl každý člověk, který si chce nějaké zvíře osvojit, předem uvědomit, jestli je ochoten tomuto zvířeti obětovat nejen to, co je uvedeno v tom zákoně, ale obětovat mu všechno, co to zvíře potřebuje. To znamená, že si musí být vědom povinnosti, že ho nesmí opustit, že ho nesmí vyhnat, že ho nesmí týrat, že ho nesmí bezdůvodně usmrtit. Člověk, který projeví zájem o chov zvířete si musí uvědomit, že je povinen zvířeti vytvořit takové podmínky, aby byly zachovány jeho biologické funkce, a aby byly uspokojeny jeho potřeby. Musíme si uvědomit, že zvíře má také svá určitá práva, tak jako každý jiný, dejme tomu,třeba člověk.Jestliže se prokáže, že nějaký chovatel nejedná se svým zvířetem dobře? Jestliže se zjistí, že zvíře bylo týráno a nebo nebyly uspokojovány jeho základní potřeby, může být ten, který se dopustil takovéhoto závadného jednání sankcionován a zvíře mu pochopitelně bude odebráno. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Filosofie práv zvířat

13. 11. 2006

Pojem týkající se lidského zacházení se zvířaty. S mravním a politickým problémem zvířat se setkáváme v mnoha různých filosofických přístupech a metafyzických přesvědčeních od počátků písemnictví: od řeckých mýtů, platónské a neoplatónské filosofie či judaismu a křesťanství, přes renesanční humanismus, skupiny osvícenských filosofů a racionalistů (Kant, Descartes), Jeremy Benthama a další utilitaristy devatenáctého století až k současnosti, kdy se pozornost antropologického a etického uvažování soustředí na otázky osvobození zvířat, jejich blaha, práv a ochrany.  Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


Práva zvířat

3. 9. 2006

Určitě jste někdy přemýšleli o tom, zda má člověk právo zacházet se zvířaty tak, jak se mu zlíbí, právo trápit zvířata v laboratořích, zabíjet je kvůli své zábavě, módě, potravě nebo je věznit a zneužívat pro „sport“. Ročně člověk zabije, umučí a utrápí pro svou potřebu či potěšení stovky milionů zvířat. Více »

Příspěvky a články | Žádný komentář »


 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.