O nás

Cílem útulku není jen poskytovat dočasný azyl starým, nechtěným nebo týraným koním, ale také zlepšování a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi lidmi a zvířaty, zlepšování příslušných právních norem, získávání nových členů a spolupracovníků a osvětová činnost mezi veřejností. Rozšiřování informací mezi lidmi o kladném vztahu ke zvířatům a vzájemných přátelských vztazích. Naší činností se budeme snažit zmírnit dlouhodobou absenci výchovy ke správnému vztahu člověka a zvířete. Např. nositel Nobelovy ceny, zakladatel etologie, Konrad Lorenz, došel ke zjištění, že ve velice malém časovém období – ve velmi raném věku je do dítěte možno vtiskávat pozitivní vztah k přírodě. Pokud se tak nestane, po celý zbytek života už není člověk schopen tento vztah získat; nebo ne v takové míře jako v dětství. Pokud malé dítě zažije krásný vztah se zvířetem v raném dětství, je tímto vztahem formována jeho osobnost na celý život a proto se chceme zaměřit hlavně na malé a nejmenší človíčky formou různých aktivit, viz dále.

Tím, že člověk k sobě zvířata před dávnými lety připoutal, nese za ně odpovědnost. Veřejnost může zásadně ovlivňovat situaci v oblasti ochrany svým aktivním zájmem o toto dění. Každý má možnost nezůstat lhostejný v konkrétních případech a nestrkat hlavu do písku když se jedná o bezpráví vůči zvířatům. Musíme se naučit nestydět se veřejně projevit svůj postoj. Jednotlivé případy týrání zvířat důsledně oznamovat orgánům, které určuje zákon.
Žijeme v 21.století – v moderní, technicky vyspělé době, ale přesto v naší společnosti zůstávají stereotypy, které zde nemají místo. Občanské sdružení S.O.S.-Život pro koně-útulek pro staré a týrané koně vzniklo z potřeby reagovat na lidskou lhostejnost a minimální odpovědnost vůči zvířatům se kterými žijeme. Každým rokem se tisíce zvířat v České republice dostávají do situací, které nelze hodnotit jinak, než jako jejich týrání. Záchrana a pomoc těmto zvířatům vyžaduje obrovské úsilí mnoha lidí a stojí také velké množství finančních prostředků. U každého případu lze vysledovat lidskou hloupost, nezodpovědnost, lhostejnost, lehkomyslnost a toto vše se pak snaží napravovat takové organizace jako je ta naše.
Většina situací, se kterými se setkáváme, je především negativních. Často bychom potřebovali vzpružit a povzbudit něčím pozitivním, kdy se jedná o opravdu krásné soužití člověka se zvířetem; tak, jak by to mělo být, aby to byl opravdu rovnocenný, přátelský, vzájemný vztah člověka a zvířete; ne situace, ve které člověk vystupuje z pozice síly.
Snažme se, aby se zvířatům ve větší míře dostávalo od člověka toho, s čím ona k člověku přichází. To je totiž na rozdíl od mnoha lidských vlastností, následováníhodné.
V útulku funguje i poradenská telefonní linka sloužící lidem nejen k informacím ohledně útulku, ale i k oznamování případů týrání nebo případů, kdy zvířata strádají špatnou péčí. Zde Vám poradíme, jak postupovat v souladu se zákonem a jak by měl oznamovatel danou situaci řešit. Postup bývá většinou účinný a úspěšný i když někdy zdlouhavý. Pokud dojde k odebrání zvířete (koně) kvůli špatným podmínkám nebo týrání, útulek mu poskytne dočasný azyl a po vyléčení se snaží zprostředkovat nový a lepší domov a vhodného majitele. Pokud se jedná o jiné zvíře než koně, budeme se snažit spolupracovat s ostatními útulky.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na kontaktní adrese S.O.S.-Život pro koně-útulek pro staré a týrané koně, Na Bořích 50, 326 06 Plzeň, tel.: 604 729506. pokud budete chtít navštívit naše koníky, tak stáje jsou v Miřkově u Horšovského Týna.

Proč vlastně útulek vznikl a čemu bude sloužit:

Chceme zachránit co nejvíce koní před zbytečnou a předčasnou smrtí!!!

Cílem vzniklého občanského sdružení SOS-Život pro koně-útulek pro staré a týrané koně, je vybudovat kvalitní záchytnou stáj (zatím 11 míst) pro umístění koní nemocných, starých, nechtěných, jatečních a hlavně týraných, kteří byli odebráni na základě rozhodnutí příslušných orgánů státní správy (Veterinární správa, Policie, atd.). Útulek slouží pro koně, kteří by jinak skončili zbytečně na jatkách.

Koně se zdravotními potížemi jsou léčeni tak, aby se jejich zdravotní stav co nejvíce zlepšil a aby bylo možné těmto koním nalézt nového vhodného majitele. Koním, o které nebude zájem z důvodu špatného zdravotního stavu či vysokého věku, zajistíme v útulku klidné a důstojné dožití. Pokud veterinární lékař rozhodne, že další život koně by byl za cenu jeho utrpení či strádání, bude kůň bezbolestně utracen. Ovšem pouze v případě, že nebude jiné řešení!

Koně jsou v útulku kvalitně ustájeni, k dispozici jsou výběhy, jsou pod stálou veterinární kontrolou, je prováděna pravidelná korektura kopyt a jsou krmeni podle individuálního plánu a odborně ošetřováni. Každý koník má k večerní dávce krmení i dávku vitamínů – každý podle své potřeby. Také při léčbě různých potíží používáme kromě standardní léčby a veterinárních preparátů i bylinky a homeopatii.

Celý projekt je teprve v začátcích (máme za sebou rok a kousek existence) a vyžádá si nemalé náklady. Je možné nahlásit chov koně či jiného zvířete v nevyhovujících podmínkách na tel. č. 604 729506, kde zájemci získají také další informace. Zavolat nám můžete i tehdy, když se dozvíte o prodeji koně na jatka.

Koně se k nám do útulku dostávají dvěma způsoby: majitelé koně útulku darují, aby zde důstojně dožil, nebo je nabízejí většinou za jateční cenu. Bohužel není takové množství financí a prostoru, abychom mohli pomoci všem koním, což nás mrzí, ale věřím, že nám pomůžete. 90% koní se k nám dostává v hrozném stavu – jsou nemocní, zranění i zlí, agresivní, kousaví, kopaví, v podvyživeném stavu a s těžkou psychickou újmou. Někteří koně jsou natolik člověkem zničeni, že nejsou schopni dalšího přesunu a zůstávají zde trvale. Ale nejhorší je, když kůň i přes veškerou snaho o jeho záchranu pak umírá na následky předešlého týrání. Zatím se můžeme pochlubit, že za dobu fungování útulku, jsme k tomuto kroku nemuseli sáhnout a všechny jsme vypiplali.

Apeluji na všechny, kteří koně chtějí, poznejte nejprve, co všechno kůň obnáší a zda ho budete mít rádi a budou Vám stačit finanční prostředky a když už Vám nebude moci sloužit – netýrejte ho, prosím!

S čím máme největší problém: Samozřejmě že s financováním. Budeme vděční i za minimální příspěvek.

Další aktivity útulku:

 • je zřízena speciální telefonická linka na pomoc týraným zvířatům, nejen koním, kam můžete kdykoliv volat pokud víte o případu týraných zvířat. Buď případ osobně prošetříme (ovšem mějte prosím na paměti, že naše působnost je především v plzeňském kraji) a učiníme další nezbytné kroky k jeho nápravě (oznámení na úřady, které tyto případy řeší) nebo poradíme Vám, jak v daném případě postupovat a na koho se obrátit.Případy týrání nebo podezření z týrání zvířat můžete kdykoliv hlásit na tel. číslo 604 729506, pokud telefon nebo v aktivním provozu, funguje hlasová schránka kde můžete svůj vzkaz zanechat. Nezapomeňte prosím uvádět i kontakt na Vás, abychom Vás mohli informovat o průběhu šetření. Hlasová schránka bude vybírána denně.
 • časem počítáme s nákupem vlastního zdravého koně k provádění hiporehabilitace s postiženými, hlavně dětmi.

Pastviny a výběhy pro koně:

Denní režim koní je závislý na ročním období. V létě jsou koně ve výběhu kde mají k dispozici vedle dostatku pastvy také vany s pitnou vodou a seno. Přestože mají koně v ohradě i stín z vzrostlých stromů, jsou v létě v době vysokých teplot od 12 do 14 hodin odváděni do boxů, a poté zase vráceni na pastvu.

Boj s hmyzem:

Hmyz a sluneční paprsky způsobují koním v letním období zdravotní potíže – koním alergickým na hmyz se projevuje na těle svědivá vyrážka, někteří koně trpí na záněty očí. Ráno, před vyvedením koní na pastvu jsou bez výjimky všechny koňské hlavy a břicha namazány repelentním přípravkem. Pokud je počasí příznivé pro hmyz, ošetření se opakuje 2x denně.

Někteří koně nosí speciální kukly, které chrání celou hlavu od uší až do poloviny nosu. Kukly zabraňují nejen hmyzu, dostat se do očí a uší, brání také slunečním paprskům dráždit oční rohovku a způsobovat záněty. Cena jedné kukly se pohybuje od 500-650 korun.

Možnosti umístění útulkových koní:

Možnost předání koní k opětovnému využití, je z naší strany vázáno přísnými a často kontrolovanými podmínkami, a to pouze pro neziskové organizace a naše členy. Koně v naší péči nelze prodat! A ani další majitelé nesmí koníky prodat ani darovat! Toto je opatření proti dalšímu nevhodnému zacházení.

Co nabízíme majitelům koní:

Pokud se o svého koně nemůžete nebo z jakéhokoliv důvodu nechcete starat, nabízíme několik možností:

 • koně od Vás za jateční cenu odkoupíme. Čím nižší cenu za každého koně zaplatíme, tím více prostředků zbude na záchranu jiného zvířete
 • koně můžete do útulku darovat. Dostane se mu nejlepší možné veterinární péče, bude mít zajištěno veškeré pohodlí a Vy klidné svědomí
 • na Vámi darovaného koně můžete dle svých možností přispívat třeba i symbolickou částkou, v případě zájmu můžete koníka navštěvovat, vždy budete seznámeni s jeho aktuálním zdravotním stavem.
 • pro případ koní na dožití nabízíme koňský důchod. Koník zůstává v majetku majitele, ustájen je u nás a majitel platí jen stravu. Koník může být využíván např.na vození dětí nebo hipoterapii.

Co nabízíme ostatním zájemcům o tuto dobročinnost:

 • členství v našem občanském sdružení, zapojení se do uskutečňování hlavních cílů našeho sdružení
 • adoptování koně – dle svých možností můžete měsíčně přispívat finanční částkou na krmení a veterinární péči. Odměnou za finanční příspěvek může být svezení Vašich dětí na zdravých koních. (vždy po tel.domluvě)
 • pro vyléčené koně hledáme nové majitele, kteří budou srozuměni s přísnými a kontrolovanými podmínkami dalšího chovu koní. Tato opatření mají zabránit dalšímu nevhodnému zacházení s koňmi, kteří již jednou prošli velkým utrpením

Propagace:

Pro členy a příznivce útulku bude vydáván zpravodaj Koňské ohlasy (prozatím coby občasník) o činnosti útulku a s dalšími informacemi o koních, propagační materiály (momentálně pohlednice, poštovní známky s přítisky, ručně malované šátky či šály s motivy koní). Výtěžek z prodeje těchto materiálů jde na provoz útulku a na pomoc dalším starým a týraným koním. Každý, kdo chce poznat útulek osobně, je srdečně vítán.Vítaná je jakákoliv pomoc (finanční či materiální.) Sponzorům je nabízena možnost reklamy jejich firmy na propagačních materiálech.

Koně si zaslouží naši pozornost, neboť jim dlužíme velmi mnoho. Nebuďte proto lhostejní.

Jak můžete útulku pro koně pomoci?

Útulek přivítá jakoukoli finanční pomoc – může se jednat o „sponzorování“ (zaplacení veškerých nákladů na krmení a léčení) konkrétního koně, o zaplacení konkrétního zákroku (např.operace, nebo pravidelné preventivní veterinární ošetření jako očkování, vakcinace, odčervení), o zaplacení vitaminů pro koně, o zaplacení kupní ceny koně, kterého vykoupením vysvobozujeme ze špatných životních podmínek, apod. Vše je řádně podloženo účetními doklady.

Také můžete pomoci darem – útulek z Vašeho daru neplatí darovací daň v případě, že dar bude prokazatelně použit pro „zachraňovací“ účely. Vzhledem k tomu, že naše občanské sdružení jiné aktivity než zachraňování koní nemá, a náklady na tuto činnost jsou opravdu velké, vždy bez problémů vše zdokladujeme. Dary uplatněné jako odečitatelná položka od základu daně: Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na ochranu zvířat, pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,-Kč, maximálně lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na ochranu zvířat, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-Kč, maximálně lze odečíst 5% ze základu daně. Mezi dárcem a obdarovaným bude sepsána darovací smlouva.

Firmám a podnikům za materiální či finanční pomoc nabízíme možnost umístění reklamy na všech našich propagačních materiálech a na internetových stránkách. Také se můžete stát kmotrem některého útulkového koně.

Stále intenzivně hledáme nové sponzory, firmy, nebo i drobné dárce. Každého, kdo se chce přesvědčit o použití získaných prostředků srdečně zveme na návštěvu našeho útulku.

Především hledáme sponzory:

 • na úhradu krmiva
 • na nákup koní určených na jatka
 • na nákup léčiv, vitamínů a potřeb pro koně

Jakou částku? Libovolnou! Každá i desetikoruna je prospěšná.

Co za to: Jména všech sponzorů budou uveřejněna na našich webových stránkách (pokud nebudou proti) a našich propagačních materiálech. Také zajistíme prezentaci sponzorů na akcích, kterých se účastníme. Po dohodě je možno podpořit sponzora účastí na jeho akci atd. (Potvrzení pro FÚ je samozřejmostí!)

Možnosti sponzorování:

 • můžete se stát generálním sponzorem
 • můžete sponzorovat jedno určité zvíře (adoptovat) – samozřejmě budete pravidelně informováni o stavu a případných změnách Vašeho adoptovaného koně. Vámi sponzorovaný koník bude mít na svém boxu napsáno Vaše jméno nebo název Vaší firmy.

Říká se, že krásnější než být obdarován, je sám darovat. Věřte, že máte-li tu moc darovat zoufalému zvířeti život, pomoci od utrpení, bolesti a navrátit ztracené zdraví, je to pocit nejkrásnější nad který není. Zkuste si ten pocit zažít.

A na závěr:

Rozhodli jsme se založit útulek pro koně, ale samozřejmě jsme si vědomi, že takový projekt je finančně náročný. V případě nedostatku finančních prostředků budou útulkoví koně pouze zabezpečeni a nebudeme moci zachránit další.

Praktická stránka činnosti útulku je jednoduchá – jako ostatně ve všem jde především o peníze – čím víc bude finančních prostředků, tím víc koní bude spokojených. Budeme vděčni za dobrovolné příspěvky lidí, kteří mají dobré srdce a dokáží si představit, jak většina koní po celoživotní službě člověku končí. A že si tito překrásní a ušlechtilí tvorové takový konec vůbec nezaslouží!

Prosíme o pomoc za všechny koně, kteří přišli na svět z vůle člověka, kteří měli před sebou sportovní či jinou kariéru a jejich vyhlídky byly jakkoli překazeny. Prosíme také za ty, kteří už mají svůj aktivní věk za sebou a zaslouží si prožít klidné stáří.

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.