Poděkování sponzorům a dárcům

Na závěr bychom rádi poděkovali za dosavadní pomoc všem, kteří útulek podporují a v záchraně koní dle svých možností pomáhají.

 • Nadace Duhová energie, Seifertova 55, 130 00 Praha 3
  Nadace odsouhlasila a poskytla velice štědrý grant na provoz útulku pro staré a týrané koně a naše sdružení jim tímto velmi děkuje
 • Firma Alset spol.s.r.o – mezinárodní doprava a zasilatelství
  Otradovická 727, 142 00 Praha 4
  tel.: +420 244 403 580
  tel./fax: +420 244 403 581
  www.alset.cz
  Díky firmě Alset manželů Štíbrových jsme mohli některé koně vykoupit
  ze špatných podmínek u původních majitelů a zachránit jim tím zdraví
  a život. Také díky jejich finanční podpoře je možná léčba Maxe, který
  trpí rakovinou kůže a bez jejich pomoci bychom Maxe nemohli léčit,
  protože léčba je velice finančně nákladná
 • Obecně prospěšná společnost Robin Zdeny Frýbové, Volutova 8,
  Praha 5, která útulku zasílá sponzorské dary pravidelně a patří jim za to
  náš veliký dík, protože také díky jejich podpoře může útulek fungovat a
  pomáhat týraným koním
 • Poděkovat bychom chtěli firmě Patron ca, s.r.o.,Korunní 129, 130 00
  Praha 3, dovozce vitaminových preparátů Alavis, za poskytnutí
  významné slevy na jejich výrobky, kterých je v útulku skutečně
  potřeba. Tyto přípravky nám pomáhají uzdravovat útulkové koně.
  Jmenovitě děkujeme paní MVDr. Tereze Maxové Šnepové,
  která tuto slevu pro nás s vedením společnosti dohodla.
 • poděkování také zaslouží Krajský úřad plzeňského kraje, od kterého
  jsme dostali dotaci na provoz útulku
 • Firma Maro Kralovice s.r.o.
  výroba autopřívěsů, autopřepravníků,
  koňských přepravníků, výroba autoplachet
  331 41 Kralovice 488
  tel./fax: +420 373 397 418
  tel.: +420 373 397 707
  e-mail: maro@top.cz
  www.marokralovice.cz
  Firmě Maro chceme touto cestou poděkovat za poskytnutí slevy při
  nákupu přepravníku pro koně

 • Firma Toricon – výroba provazových ohlávek, uzdečky, vazáky, martingaly, otěže.
  Miloš Panuška
  Podlesí 4966
  760 05
  tel.: 604 800607
 • Pan Josef Novotný také podpořil štědrým sponzorským darem náš
  útulek a patří mu též náš dík

 • Firma Kruh Praha a.s. uspořádala vánoční večírek a pro náš útulek vybrala velký finanční obnos.
  Údaje o firmě:
  KRUH PRAHA a.s.
  Křížová 41
  150 00 Praha 5
  komplexní stavební a technologická firma
 • Skupina Honoris a obzvláště nejvrchnější rytíř Jan Truneček
  Podpora a možnost propagace útulku a předvádění útulkových koní při rytířských turnajích
  www.honoris-rytiri.cz
 • Paní Helena Kočvarová rovněž přispěla sponzorským darem na
  útulkové koníky
 • Také touto cestou chceme poděkovat Jezdecké společnosti Osek u
  Teplic
  , p. Janouškové za uspořádání benefiční jízdy pro útulek, za
  spoustu práce a námahy spojené s touto akcí a za vybrané penízky pro
  útulkové koníky
 • Panu Vladimíru Doležalovi děkujeme za zaslání sponzorského
  daru pro útulek
 • Naše poděkování patří také Petru Svobodovi z Borové Lhoty,
  Pyšely, který přispívá finančně a také se fyzicky podílí na péči o
  útulkové koně
 • Poděkovat také chceme paní Elišce Vafkové, která zaslala
  koníkům sponzorský dar
 • Zásluhu na dobré kondici našich koní má také pan František Čech
  z Miřkova
  , který byl tak laskav a zapůjčil nám své pozemky pro
  výběhy koní
 • Poděkování také patří ing.Antonínu Echtnerovi, U Potoka 240,
  Horšovský Týn, který útulku daroval stoh balíků slámy
 • Díky patří i všem dalším sponzorům a dárcům, např. Petru Křivákovi,
  Jiřímu Vykydalovi, ing.Vladimíru a Věře Čepelákovým, PHDr. Evě
  Pátkové
  , MUDr. Věře Leichtové, Ireně Klasové a panu Arnoštu
  Zukalovi
  , z nichž mnozí posílají dary pro koníky pravidelně a proto jim
  za to děkujeme alespoň touto formou
 • Děkujeme Nadaci Intentio a všem, kteří pomáhali zorganizovat Mikulášské luftování skříní a pomohli tak koníkům v útulku.
  Mikulášské luftovaní skříní darovalo veškerý výtěžek z charitativního bazaru – částku 22 000 Kč.
  Nadace Intentio prostřednictvím Mikulášského luftovaní skříní – darovalo částku 50 000 Kč
  Všem mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Všichni tito sponzoři společně s malými, ale též důležitými dárci, si zaslouží naše díky za sponzorské dary a díky nim všem náš útulek funguje a může zachraňovat staré a týrané koně, pro které by jinak jejich životní pouť po službě člověku skončila na jatkách.
Proto vřelé díky těmto a mnoha dalším lidem, kteří náš útulek podporují a doufáme, že to tak bude i v budoucnu, aby i další koně měli šanci na záchranu zdraví a života.

Děkujeme

V našem útulku jste srdečně vítáni, nejlépe po telefonické dohodě, abychom se Vám mohli plně věnovat.

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.