Práva zvířete

Základním předpisem upravujícím ochranu zvířat je Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zákon pochopitelně doznává řadu změn, ale základ je stále týž. Tímto základem je stanovení podmínek pro chovatele. Na tento zákon navazují další předpisy, které se snaží rozpracovat základní normy, které jsou tímto zákonem dány. Většinou to jsou vyhlášky konkrétních obcí, které upravují pohyb zvířat na jejich území a podobně. Ale v okamžiku, kdy se obec musí začít starat o pejska už něco není v pořádku. Především by si měl každý člověk, který si chce nějaké zvíře osvojit, předem uvědomit, jestli je ochoten tomuto zvířeti obětovat nejen to, co je uvedeno v tom zákoně, ale obětovat mu všechno, co to zvíře potřebuje. To znamená, že si musí být vědom povinnosti, že ho nesmí opustit, že ho nesmí vyhnat, že ho nesmí týrat, že ho nesmí bezdůvodně usmrtit. Člověk, který projeví zájem o chov zvířete si musí uvědomit, že je povinen zvířeti vytvořit takové podmínky, aby byly zachovány jeho biologické funkce, a aby byly uspokojeny jeho potřeby. Musíme si uvědomit, že zvíře má také svá určitá práva, tak jako každý jiný, dejme tomu,třeba člověk.Jestliže se prokáže, že nějaký chovatel nejedná se svým zvířetem dobře? Jestliže se zjistí, že zvíře bylo týráno a nebo nebyly uspokojovány jeho základní potřeby, může být ten, který se dopustil takovéhoto závadného jednání sankcionován a zvíře mu pochopitelně bude odebráno.

Mým velkým přáním je, aby všichni ti, kteří si přejí k sobě připoutat zvíře, aby si uvědomili veškerou odpovědnost, kterou na sebe berou. Protože není nic smutnějšího, než když vidíte před útulkem přivázaného psa a musíte se o něj postarat. A stojíte tam s prázdnýma rukama, protože v té chvíli vám všechny ty právní normy, které garantují práva zvířete nejsou nic platné. Proto je tolik potřebné věnovat se této problematice, protože byť jsou práva zvířat garantována, v naší společnosti se najde ještě dost lidí, kteří tyto právní normy vidí jako prázdná slova.

JUDr. Jana Haraštová

1. 12. 2006 | admin | Příspěvky a články


Komentuj takéEmail nebude publikován.

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.