Pro sponzory

Jak můžete útulku pro koně pomoci?

Útulek přivítá jakoukoli finanční pomoc – může se jednat o „sponzorování“ (zaplacení veškerých nákladů na krmení a léčení) konkrétního koně, o zaplacení konkrétního zákroku (např.operace, nebo pravidelné preventivní veterinární ošetření jako očkování, vakcinace, odčervení), o zaplacení vitaminů pro koně, o zaplacení kupní ceny koně, kterého vykoupením vysvobozujeme ze špatných životních podmínek, apod. Vše je řádně podloženo účetními doklady.

Také můžete pomoci darem – útulek z Vašeho daru neplatí darovací daň v případě, že dar bude prokazatelně použit pro „zachraňovací“ účely. Vzhledem k tomu, že naše občanské sdružení jiné aktivity než zachraňování koní nemá, a náklady na tuto činnost jsou opravdu velké, vždy bez problémů vše zdokladujeme. Dary uplatněné jako odečitatelná položka od základu daně: Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na ochranu zvířat, pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,-Kč, maximálně lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na ochranu zvířat, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-Kč, maximálně lze odečíst 5% ze základu daně. Mezi dárcem a obdarovaným bude sepsána darovací smlouva.

Firmám a podnikům za materiální či finanční pomoc nabízíme možnost umístění reklamy na všech našich propagačních materiálech a na internetových stránkách. Také se můžete stát kmotrem některého útulkového koně.

Stále intenzivně hledáme nové sponzory, firmy, nebo i drobné dárce. Každého, kdo se chce přesvědčit o použití získaných prostředků srdečně zveme na návštěvu našeho útulku.

Především hledáme sponzory:

  • na úhradu krmiva
  • na nákup koní určených na jatka
  • na nákup léčiv, vitamínů a potřeb pro koně

Jakou částku? Libovolnou! Každá i desetikoruna je prospěšná.

Co za to: Jména všech sponzorů budou uveřejněna na našich webových stránkách (pokud nebudou proti) a našich propagačních materiálech. Také zajistíme prezentaci sponzorů na akcích, kterých se účastníme. Po dohodě je možno podpořit sponzora účastí na jeho akci atd. (Potvrzení pro FÚ je samozřejmostí!)

Možnosti sponzorování:

  • můžete se stát generálním sponzorem
  • můžete sponzorovat jedno určité zvíře (adoptovat) – samozřejmě budete pravidelně informováni o stavu a případných změnách Vašeho adoptovaného koně. Vámi sponzorovaný koník bude mít na svém boxu napsáno Vaše jméno nebo název Vaší firmy.

Říká se, že krásnější než být obdarován, je sám darovat. Věřte, že máte-li tu moc darovat zoufalému zvířeti život, pomoci od utrpení, bolesti a navrátit ztracené zdraví, je to pocit nejkrásnější nad který není.
Zkuste si ten pocit zažít.

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří neodvrátí hlavu od utrpení a strádání opuštěných a týraných zvířat a snaží se věnovat své síly a často nemalé prostředky na pomoc ostatním živým bytostem.